Povinné zmluvné poistenie

Groupama poisťovňa Vám ponúka komplexné riešenia, vďaka ktorým sa budete cítiť v bezpečí počas celého roka.

Našim klientom ponúkame výhodné poistné ako aj zaujímavé zľavy. Povinné zmluvné poistenie uzatvorené v Groupame nekryje len škody, ktoré spôsobíte iným, ale pomôže aj Vám v ťažkých situáciách. Poistenie si môžete uzatvoriť na všetky motorové vozidlá s evidenčným číslom, napríklad osobné automobily, motocykle, trojkolky, ťahače, návesy, pojazdné pracovné stroje a niektoré špeciálne motorové vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách.Aké výhody Vám ponúka povinné zmluvné poistenie u nás?


Poistenie uzatvorené v Groupama Vám ponúka okrem bonusu za bezškodový priebeh do výšky 60 % aj rôzne druhy zliav:
  • zľavu pre rodičov detí do 15 rokov vo výške 10 %
  • zľavu za bezškodový priebeh až do výšky 15 %
  • 10 % zľavu, ak máte v našej poisťovni uzatvorené aj iné poistenie
  • 5 % zľavu v prípade, ak disponujete účtom v OTP Banke Slovensko, a. s.
  • zľavu 5 % pri ročnom platení poistného
  • ak bývate v menšom meste alebo na vidieku, máte nárok na ďaľšiu zľavu do výšky 25 %
  • v cene poistenia je aj úrazové poistenie vodiča
  • pri PZP sme prestali uplatňovať amortizáciu, škody pre osobné motorové vozidlá uhrádzame podľa cien nových náhradných dielov bez zohľadnenia ich opotrebenia.
NOVINKA - Groupama Assistance - s opravou defektu už aj v rámci PZP

K povinnému zmluvnému poisteniu získate aj bezplatnú asistenčnú službu, ktorá vám bude k dispozícii NONSTOP 24 hodín denne, aj zo zahraničia. Asistenčná centrála vám poskytne pomoc v prípade nehody, poruchy alebo defekte vášho vozidla.
V rámci asistenčných služieb vám prinášame novinku - Garanciu príjazdu technika do 90 minút pri škodách vzniknutých na území SR od overenia nároku na poskytnutie služby. V prípade, ak budete čakať na príjazd asistenčnej služby viac ako 90 minút, spoločnosť Europ Assistance vám ako kompenzáciu poskytne 20 € poukážku na nákup pohonných hmôt.
V prípade poruchy alebo defektu vozidla, asistenčná služba vám zabezpečí opravu na mieste. Ak opravu na mieste nie je možné vykonať, zabezpečí odťah vozidla a prepravu cestujúcich do najbližšieho servisu. V prípade krádeže vozidla alebo ak si oprava vyžaduje viac ako 8 hodín, zaistí pre cestujúcich ubytovanie alebo dopravu – náhradným vozidlom alebo vlakom - do miesta bydliska alebo do cieľa cesty.
Asistenčná služba vám poskytne aj právne zastúpenie alebo poradenstvo v prípade právneho, trestnoprávneho alebo občianskeho súdneho pojednávania.

Hore

Odoslať

Služby

Kliknite pre

Platba poistného
Stav mojej poistnej udalosti
Aktuálne kurzyGroupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, DIČ: 4020340236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C , 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071